Malmö - Husie / Fårabäck

Fårabäcksvägen

Visa på karta

Stor byggklar tomt 1660 kvm - Vackra omgivningar - 10 min till Malmö

Med naturskönt och lugnt läge men samtidigt bara ett stenkast från storstadens puls ligger denna byggklara tomt om hela 1660 kvm. Positivt förhandsbesked finns för uppförande av villa. Läget är underbart i vackra lantliga omgivningar och prunkande grönska samtidigt har man bekväm närhet in till Malmö city eller Köpenhamn. Möjligt att ansluta till kommunalt vatten och avlopp, liksom fiberbredband.

I korthet

Utgångspris 1 495 000 kr
Tomtarea 1660 Kvm
Typ Tomt
Ägandeform Friköpt - Tomt
Visa all fakta

Ansvarig mäklare

Fredrik Engwall

Direkt:
Mobil: 070-353 90 96

Ansvarig mäklare: Fredrik Engwall
Kontakta

Visning

Tveka inte att höra av dig till mäklaren om du är intresserad av en visning. Visa alla

Omgivningar

Alla bilder

Tomten

Tomten ligger vackert inbäddad med skyddat läge en bit från Fårabäcksvägen. Här bor man i en lantlig idyll men tar sig snabbt och lätt in till Malmö och Köpenhamn, bussförbindelser finns också.

Området är inte detaljplanlagt och positivt förhandsbesked om bygglov finns.

Elanslutning:

Anslutningsavgift och metertillägg för avstånd mellan mätarskåp och anslutningspunkt 16-25 A:

0-200 meter: 35 250 kronor i anslutningsavgift, över 200 meter: individuell beräkning.

Läs mer på: www.eon.se

VA-anslutning:

Anslutning till kommunalt VA sker via samfällighet mellan 3 fastigheter, kostnadsberäkning för detta är på gång.

Fiber:

Fiberanslutning via IPOnly.

Alla bilder

Fastighet

Fastighetsbeteckning:

Malmö Fårabäck 180:82

Servitut/gemensamhetsanläggningar:

Officialservitut vatten- och avloppsledningar, Förmån
1280K-2019/21 - 2, 2019-04-10

( Rätt att anlägga, använda, underhålla och förnya vatten- och avloppsledningar i ungefärlig sträckning a-b, bilaga )

Gemensamhetsanläggning Malmö FÅRABÄCK GA:1
fnr_121104139

Uttagna pantbrev:

0 kr

Alla bilder

Tomtkarta

Klicka på "ALLA BILDER" för att se samtliga bilder i hög upplösning

Alla bilder

Förhandsbesked

Positivt förhandsbesked för byggnation på tomten finns, detta innebär att man får bygga på platsen men innan man börjar bygga så måste man ansöka om och invänta beslut om bygglov och startbesked.

Lite om förhandsbesked:

Om platsen är lämplig att bygga på får du ett positivt förhandsbesked från byggnadsnämnden. Om platsen är olämplig får du ett negativt förhandsbesked. Byggnadsnämnden har rätt att ta ut en avgift för att de handlägger din ansökan.

Ansök om förhandsbesked om du vill bygga utanför detaljplanerat område. Det vanligaste är att söka förhandsbesked för att bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område, till exempel om du äger eller ska köpa en obebyggd tomt eller bit mark som du vill bygga på. 

I städer och samhällen finns oftast detaljplaner som bestämmer vad marken får användas till och vilken typ av bebyggelse som får byggas. Utanför detaljplanerat område är det mer osäkert vad du får bygga och då kan det vara bra att söka förhandsbesked innan du söker bygglov.

När byggnadsnämnden prövar din ansökan gör de en så kallad lokaliseringsprövning. Det betyder att byggnadsnämnden undersöker om platsen lämpar sig för det du vill bygga. Vid prövningen utgår nämnden bland annat från bestämmelserna i andra kapitlet i plan- och bygglagen och från riktlinjer i översiktsplanen. Nämnden prövar inga detaljfrågor om till exempel byggnadens utformning eller exakta placering i förhandsbeskedet. Det gör de senare när du ansöker om bygglov.

I plan- och bygglagen står bland annat att markområden ska användas för det som området är mest lämpat för. Det finns många saker att ta hänsyn till vid bedömningen, till exempel ska det passa med en byggnad på platsen med tanke på landskapet och den bebyggelse som redan finns i närheten. Det ska också vara lämpligt avstånd till naturområden, fornminnen, anläggningar, vägar samt ledningar i marken och luften. Det måste också gå att göra en väg fram till huset om det inte redan finns. Det måste också gå att ordna eget vatten och avlopp.

När du ansöker om förhandsbesked underrättar byggnadsnämnden grannar och andra som berörs, och ger dem möjlighet att yttra sig. I vissa fall får också Trafikverket, elbolag, telebolag, länsstyrelsen eller andra berörda myndigheter yttra sig. Grannar och andra berörda har oftast två till fyra veckor på sig att svara byggnadsnämnden.

Ett förhandsbesked är ofta förenat med vissa villkor. Ett villkor kan till exempel vara att du ska utforma huset på ett särskilt sätt så att det passar in i omgivningen. Ett annat villkor kan vara att infarten måste ligga på ett visst ställe för att vara trafiksäker.

Ett positivt förhandsbesked är bindande i två år från det att beslutet vann laga kraft. Det innebär att du måste söka bygglov inom den tiden om du vill använda förhandsbeskedet. Byggnadsnämnden kan under de två åren inte avslå en bygglovsansökan för den åtgärd som förhandsbeskedet gäller men det förutsätter att din ansökan om bygglov helt stämmer med ditt förhandsbesked.

Nämnden kan säga nej till bygglov på grund av sådant som inte prövades i förhandsbeskedet, till exempel byggnadens exakta placering, höjd eller fasadens utformning och färgsättning.

Alla bilder

Försäljnings­information

ALLMÄN INFORMATION: De uppgifter som lämnas i objektsbeskrivning, prospekt samt i annan annonsering är i huvudsak grundade på information lämnad av säljaren. Viss väsentlig information är också inhämtad ifrån Lantmäteriet. Uppgifterna kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till det. Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera dessa uppgifter samt annat som är av betydelse för köpet av fastigheten.

Läs gärna igenom alla bilagor till denna beskrivning, där återfinns även kvalitetsdokument för badrummen, konstruktionsritning och övrig teknisk information kring huset samt allmän information om husaffären.

BUDGIVNING
Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt är varken säljare eller köpare bunden förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknats av bägge parter. Innan dess kan säljare och köpare ändra sig utan att motparten kan ställa några krav. Säljaren behöver inte sälja till den som givit högsta budet. Fastighetsmäklaren får ej fatta egna beslut i fråga om försäljningen utan det är hela tiden säljaren som bestämmer. Ansvarig mäklare måste alltid vidarebefordra bud som inkommer innan köpeavtal har undertecknats och säljaren avgör sedan om det nya budet ska antas eller avfärdas. Mer information om budgivning finns att hämta på Fastighetsmäklarinspektionens hemsida, www.fmi.se

LÅNELÖFTE
För dig som är intresserad och vill lägga bud på bostaden är det viktigt att ha ett lånelöfte. Fastighetsmäklaren behöver få information om vem som är långivare och på så vis får säljaren reda på att det finns ett seriöst bud med godkänd finansiering.

BOENDEKOSTNADSKALKYL
Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller gärna en individuell boendekostnadskalkyl vid förfrågan. Enligt gällande lag finns det en skyldighet från mäklarens sida att erbjuda den slutlige köparen en individuell boendekostnadskalkyl. Den som inte vill lämna ut information om sin privatekonomi eller redan anser sig ha fullgod inblick hur bostadsköpet påverkar hushållets ekonomi har möjlighet att avstå från en sådan kalkyl.

LAGFART & PANTBREV
Lagfartsavgiften (stämpelskatten) är f n 1,5 % av köpeskillingen samt en avgift på f n 875 kr som betalas av köparen. Köparen står även för kostnaden vad gäller uttagande av nya pantbrev, som för närvarande är 2 % av pantbrevsbeloppet samt en avgift på f n 375 kr per pantbrev.

UNDERSÖKNINGSPLIKT
Fastighetsmäklaren uppmanar köpare och spekulanter att noggrant undersöka fastighetens skick för att fullgöra sin undersökningsplikt enligt Jordabalken 4:19. Är man som köpare/spekulant osäker på vad detta innebär så uppmanas man härmed att kontakta ansvarig mäklare för frågor kring detta. Undersökningsplikten är förhållandevis långtgående. Till sin hjälp kan man exempelvis anlita en godkänd besiktningsman.

MÄTINFORMATION
Information om fastighetens areor hämtas i regel från Lantmäteriet eller säljaren. Boarea kan variera beroende på skillnader mellan olika uppmätningsnormer och spekulanter uppmanas därför att kontrollmäta boarean. Information om hur man mäter upp bostaden kan man få genom fastighetsmäklaren eller på http://www.sis.se/matabostad

BANKKONTAKT
Kontakta gärna vår samarbetspartner Sparbanken Syd för boendekostnadskalkyl och lånerådgivning. Sparbanken Syd på Malmö Arena hjälper dig/er gärna, ring dem på 040-37 40 00.

ÖVRIGT
När du varit i kontakt med Bülow & Lind för visning godkänner du att Bülow & Lind, eller tredje part, kontaktar dig i form av telefonsamtal, sms eller mail på de kontaktuppgifter du lämnat till fastighetsmäklaren vid visningen eller bokningen av visningen.

Alla bilder

Fakta

Utgångspris 1 495 000 kr
Adress Fårabäcksvägen
Kommun Malmö
Område Husie / Fårabäck
Typ Tomt
Ägandeform Friköpt - Tomt
Tomtarea 1660 Kvm (Fastighetsregistret)
Pantsatt Nej
Servitut/GA Gemensamhetsanläggning Malmö FÅRABÄCK GA:1
Officialservitut vatten- och avloppsledningar

Boka en kostnadsfri värdering här!

Boka visning

Tveka inte att höra av dig till mäklaren om du är intresserad av en visning.