Positiv utveckling i Malmö

2018-09-06

Marknaden visar genomgående positiva signaler enligt Svensk Mäklarstatistik. Särskilt i Malmö!

Bostadsrätter
- Marknaden visar genomgående positiva signaler. Det nya den här månaden är att även Stockholmsområdet tycks ha brutit en negativ trend som funnits under våren och därmed nu följer ett mönster vi tidigare sett i Stor-Malmö och Stor-Göteborg, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor
- Liksom i riket som helhet står villapriserna i storstadsområdena stilla med undantag av Stor-Malmö där vi noterat +1% senaste månaden. Sommarmånaderna uppvisar genomgående små förändringar och volymerna, som börjar öka nu, verkar inte förändra den bilden konstaterar Per-Arne Sandegren.

Marknaden
- Sammantaget kan vi konstatera att bostadsrättsmarknaden gått in i en ny fas med fler positiva signaler än tidigare medan villamarknaden kan karaktäriseras som lugn de senaste månaderna. Trots fler positiva signaler är årstakten fortsatt genomgående på minus, enda undantaget är villamarknaden i Stor-Malmö där priserna är oförändrade, avslutar Per-Arne Sandegren.

 

Malmö levererar alltså en mer positiv marknad än övriga landet vilket glädjer oss. Vi ser fram emot en aktiv höstsäsong med förhoppning om fler glada besked från Svensk Mäklarstatistik!